Veel en veel te vroeg zijn deze gewaardeerde amis overleden

Wim Janssen – 1999
Carool Hoenjet – 2004
Albert Geron – 2012
Roel Niesten – 2019
Sander Bouman – 2020