Op 5 september 2021 werd de 44ste Coupe des amis gehouden! Aan het weer heeft het niet gelegen maar de omstandigheden waren dermate dat gesproken kon worden van een heel apart festijn.

Vrijdag vertrok een grote groep kwartiermakers naar Luxemburg stad waar op zaterdag door een selecte groep in Bastogne gestart werd richting St. Vith. Ongelukkiger wijze kwam Luc ten val en werd gewond met de ambulance afgevoerd naar het hospitaal in St. Vith. Daar werd naast diverse kneuzingen en schaafwonden, vastgesteld dat er 3 ribben waren gebroken.

Desondanks vertrok de zondaggroep vanaf Aajd Sjaan en beide groepen troffen elkaar te Baraque Michel alwaar na een voedzame maaltijd vertrokken werd naar Bemelen. Onderweg werd ter hoogte van Hagelstein (B) een eervol salut gebracht bij het herdenkingsmonument voor Sander.

Tijdens de prijsuitreiking werd nadrukkelijk stil gestaan bij het veel en veel te vroeg overlijden van Sander: een oprechte ami uit Sjaan die vanaf den beginne altijd een aparte bijdrage leverde zowel tijdens het weekend als in het bestuur en die altijd voor ons klaar stond! 

De moeders ma Bos, Ma Vranken en ma van Uum werden (letterlijk) in het zonnetje gezet, unaniem als super trouwste fan en supporter van Coup des amis. Een bloemetje en een medaille vielen hun ten deel! De Carool Hounjet bokaal voor een bijzonder geleverde prestatie ging dit jaar naar Mark Kerckhoffs die ondanks medische belemmeringen de hele rit op zondag wist uit te fietsen: chapeau!

In de prijzen vielen:
zondagrit:
1.Millan Roumen
2.Andy Heuts
3.Emiel Meuwissen

weekendrit: 
1.Servier van Velthuysen
2.Lars Hayen
3.Rene van Uum

“Wee see you on the dark side of the moon” vondt plaats om 23:00 uur waar plotsklaps temidden van het feesttumult Sander op een bijzondere en indringende wijze in beeld werd gebracht! In verband met de geldende corona maatregelen werd Coupe des amis 2021 om 00:00 uur afgesloten.